Interaktioner mellan olika glomerulära celltyper i njuren

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 2 973 796 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - mars 2015
Status Avslutat