Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interaktioner mellan olika glomerulära celltyper i njuren

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 2 973 796 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - mars 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01121

Statistik för sidan