Inteno iopsys fas 2

Diarienummer
Koordinator INTENO BROADBAND TECHNOLOGY AKTIEBOLAG - Inteno Broadband Technology AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - augusti 2013
Status Avslutat