Intelligently Designed Antimicrobial Surfaces -IDEAS Part 2

Diarienummer 2014-06079
Koordinator NANEXA AB
Bidrag från Vinnova 344 400 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Nanexa har slutfört projektet Intelligently Designed Antimicrobial Surfaces -IDEAS Part 2 inom ramen för M-ERA.NET

Resultat och förväntade effekter

Inga publiceringsbara resultat

Upplägg och genomförande

N/A

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.