Intelligenta bullermätningssystem

Diarienummer 2008-04027
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Sektionen för teknik, Karlskrona
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2010
Status Avslutat