Intelligent personlig assistent för matematiklärande

Diarienummer 2015-05346
Koordinator Smartera AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektet har syftat till att kombinera språkteknologi/natural language processing (NLP) i kombination med specifik ämneskunskap (delar av ämnet matematik) för att möjliggöra skapandet av automatiska assistenter inom matematiklärande.

Resultat och förväntade effekter

3 tekniska delar har byggts: 1) API för tolkning av språk, 2) anpassning av ämnesspecifik kunskap (matematik) till språkteknologi samt 3) integration av (1) och (2). Prototyp som kan anpassas och byggas in i existerande lösningar har skapats.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att uppnå en naturlig integration mellan språkteknologi och domänspecifik ämneskunskap (matematik) då detta har bedömts vara den enskilt viktigaste komponenten för väl fungerande assistenter. Detta projekt har skapat en sådan möjlig integration.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.