Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Intelligent personlig assistent för matematiklärande

Diarienummer
Koordinator Smartera AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att kombinera språkteknologi/natural language processing (NLP) i kombination med specifik ämneskunskap (delar av ämnet matematik) för att möjliggöra skapandet av automatiska assistenter inom matematiklärande.

Resultat och förväntade effekter

3 tekniska delar har byggts: 1) API för tolkning av språk, 2) anpassning av ämnesspecifik kunskap (matematik) till språkteknologi samt 3) integration av (1) och (2). Prototyp som kan anpassas och byggas in i existerande lösningar har skapats.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att uppnå en naturlig integration mellan språkteknologi och domänspecifik ämneskunskap (matematik) då detta har bedömts vara den enskilt viktigaste komponenten för väl fungerande assistenter. Detta projekt har skapat en sådan möjlig integration.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05346

Statistik för sidan