Intelligent Fleet Management

Diarienummer
Koordinator Crepido Systems AB - Crepido Systems AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04133

Statistik för sidan