Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin

Diarienummer 2017-02454
Koordinator Nordic Rock Tech Centre AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syfte steg 1: - Skapa förutsättningar för en smart test och demomiljö för gruvindustrin som integrerar befintliga, nya och framtida virtuella och operativa miljöer. Miljöer där också nya framtagna smarta delsystem kan integreras, för att kontinuerligt bygga ut och driva en mera innehållsrik och tillgänglig sådan test och demonstrationsmiljö. - Kraftsamla genom att identifiera och definiera relevanta och nödvändiga test-, pilot- och demonstrationsprojekt. Syfte steg 2: - Genomförande av planerna framtagen under steg 1 samt prioriterade pilottester (T&D) i ca 6 månaders perioder.

Förväntade effekter och resultat

Samla relevanta intressenter och initiativ till en gemensam testbädd. - Skapa en testbädd för industrin som är hållbar efter 2020. - Genomföra ett antal pilottester där enskilda tester ger resultat samtidigt som testbädden utvecklas utifrån erfarenheter från testerna. Projektets resultat är en viktig delkomponent i utvecklingen mot en mer uppkopplad gruvindustri där digitaliseringen medför ökad grad av automation. Detta kommer att innebära att de traditionella arbetsuppgifterna inom gruvindustrin förändras.

Planerat upplägg och genomförande

Mycket av arbetet i steg 1 genomförs genom arbetsmöten, kartläggning och behovsundersökningar med potentiella nyttjare, dialog med relevanta befintliga projekt, dialog med ”leverantörer” av testkomponenter, system och miljöer. Arbetspaketen består av: WP1 - Projektledning WP2 - Samarbete med testinitiativ WP3 - Pilottester WP4 - Säkerhet och affärsmodell WP5 - Teknisk integration och systemteknikfrågor WP6 - Spridning av projektresultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.