Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin

Diarienummer
Koordinator Nordic Rock Tech Centre AB
Bidrag från Vinnova 2 982 797 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet genomförs för att möta gruvindustrins behov av en testbädd där system av system, system och funktioner prövas på väg mot visionen ”fully automated mining operation”. Projektet arbetar för att uppfylla detta syfte, men har efter projektets första etapp inte uppnått hela syftet. Under första etappen har viktiga grundläggande strukturer utvecklats och en del användarfall har tagits fram som ska tjäna till att testa dessa strukturer. En analysrapport är framtagen som innehåller en nulägesanalys med kartläggning av befintliga projekt och initiativ för att möjliggöra en kraftsamling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat efter första etappen är en beskrivning av vilken typ av plattform inklusive delstrukturer som måste utvecklas samt ett antal användarfall som ska tjäna som pilottester av en kommande plattform.

Upplägg och genomförande

Projektet drivs i ett stort konsortium. Under etapp 1 har Rock Tech Center varit koordinator och konsortiet bestått av 21 parter. Under nästa etapp är LTU koordinator och konsortiet består av 16 parter - 3 universitet och 13 industriparter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02454

Statistik för sidan