Integrerad professionell utveckling - metod och digitalplattform

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - ÅRSTASKOLAN
Bidrag från Vinnova 291 248 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat en webbaserad plattform, och metod, som lärare enkelt kan ansluta sig till och delta i ett digitalt kollegialt lärande. Deltagande lärare berättar att de har sett saker i sin egen och sina kollegors undervisning som de inte var fullt medvetna om tidigare och utifrån det börjat förändra sitt arbete. Möjligheten att expandera till fler lärare och skolor är god då lösningen bygger på standardiserad, billig, öppen och vida spridd programvara och teknik. Under läsåret kommer fler lärare att bjudas in till projektet, både från årstaskolan och från andra skolor i landet.

Resultat och förväntade effekter

Lärarna fått möjlighet att, via den webbaserade plattformen, jämföra sitt eget arbete i klassrummet med andras, vilket av tidsskäl har varit svårt tidigare. I det sammanhanget kan man se en begynnande meta-kognitiv ansats. Lärarnas förmåga att kunna analysera och successivt utveckla sin undervisning är en viktig nyckel för elevernas lärande enligt aktuell forskning. Projektet har börjat skapa nya förutsättningar och arbetssätt för den kollegiala utvecklingen via samplanering, genomförande, reflektion, feedback och videodokumentation i en digital miljö.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med agila metoder där deltagarna träffats med relativt hög frekvens i behovsanpassade fokuserade möten. En översiktlig plan lades tidigt men reviderades senare när utrymmet för att föra in nya insatser i årsplanering visade sig begränsad. Hade projektet kunnat starta redan vid skolstart hade förutsättningarna varit avsevärt bättre. Försökverksamheten som skulle ge projektet feedback blev därmed lite mindre än önskat. I övrigt har arbetet flutit väl och landat i en funktionell prototyp för kollegialt lärande i enlighet med projektbeskrivningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03613

Statistik för sidan