Integrerad avtalshanteringslösning

Diarienummer 2016-00260
Koordinator PALANTIR SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 491 051 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Projektet har slutförts enligt plan och har resulterat i framtagandet av en prototyp för integrerad avtalshanteringslösning. Prototypen tillgodoser ett bredare behov som finns hos huvudkontorsavdelningar, men tillför också funktionalitet och möjligheter som inte tidigare funnits tillgängliga för personer som jobbar på dessa avdelningar. Palantir jobbar för närvarande tillsammans med potentiella kunder för att kunna testa produkten och erhålla kommentarer på förbättringar. Arbetet med att färdigställa produkten kommer att starta relativt omgående.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet var framtagandet av en prototyp för integrerad avtalshanteringslösning. Detta uppfylldes till fullo. Ett andra mål var också att hitta potentiella kunder som är villiga att testa lösningen vilket också har uppfyllts. Utfallet av projektet är positivt då både genomförandet gått som planerat och inom utsatt tid samt att potentiella kunder har visat intresse för prototypen.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i nio arbetspaket. Dessa har till stor del handlat om programmering av lösningen och framtagande av en användarvänlig lösning. Utmaningen har varit att utveckla en avancerad ny produkt med nya funktioner som inte tidigare existerat och samtidigt göra denna lösning enkel att använda. Baserat på de kommentarer vi hittills fått från potentiella kunder har vi lyckats tillfredställande på denna punkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.