Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad affärs- och produktframtagningsmodell hos första nivåns leverantörer

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att första och andra nivåns leverantörer (underleverantörer) skall kunna utnyttja egna kontakter med användare av slutprodukten i sin produktframtagningsprocess. Leverantören skall ha en egen förutveckling och inte enbart tillverka mot OEMföretagets anvisningar. Projektet skall ta fram kunskaper om hur affärsmodell och produktframtagningsmodell kan förbättras för att skapa ökat kundvärde från första och andra nivåns leverantörer. Tanken är att leverantörer med detta skall förstärka både sitt och OEMföretagens (OEM = Original Equipment Manufacturer) erbjudande till kunder och användare på ett uthålligt sätt. Fram tills nu har ofta rena prisdiskussioner tagit en för stor del i samspelet mellan OEM och leverantör på bekostnad av värdehöjande och innovativa aktiviteter (Henke 2009). Den föreslagna forskningen skall ge kunskaper och metoder att förändra samspelet så att det till större del baseras på kunskaper om hur produkten kan förbättras för användaren.

Långsiktiga effekter som förväntas

Metoder för att förändra affärsmodell och produktframtagningsmodell samt effekterna av detta för första och andra nivåns leverantörer. Projektet skall även ta fram metoder för att mäta effekten av förändringar i affärsmodeller och produktframtagningsmodeller. Metoderna skall vara så utformade att de kan användas av företagen utan extern hjälp. Tanken är att ovanstående resultat ska omsättas i praktiken i anslutning till projektet vilket kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft. Projektet skall även leda till fördjupad kontakt mellan forskare på lärosäten och institut, resultat i form av granskade vetenskapliga artiklar samt att forskarutbildning påbörjas av en person från Swerea IVF AB

Upplägg och genomförande

Projektet skall drivas som ett samarbete mellan Swerea IVF AB och Chalmers Tekniska Högskola. Deltagande företag är Kongsberg Atomotive AB, Autotube AB, Scania CV AB, Volvo Personvagnar AB och Autoliv Sverige AB. De två första företagen kommer att delta i projektet fullt ut medans de tre sistnämnda kommer att medverka som referensföretag. En person från Swerea IVF kommer att inleda en forskarutbildning inom ramen för projektet. Resultaten kommer att spridas genom de kanaler som finns upparbeta från både Chalmers och Swerea IVF. Dessa är bla: Chalmers utbildning i lean produktutveckling på 7,5 poäng, nätverket för lean produktutveckling, Swerea IVFs intressantförening. Den genomförande metod som kommer att användas är att två stycken referensmodeller för enkel respektive avancerad affärs och produktutvecklingsmodell kommer att ställas upp. Den enkla modellen skall jämföras med företagens situation och sedan skall de parametrar som måste förändras för att närma sig den mer avancerade modellen identifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03676

Statistik för sidan