Integration och effektivitet i försörjningskedjan med stöd av avancerade planeringssystem

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 554 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02382

Statistik för sidan