Integration och effektivitet i försörjningskedjan med stöd av avancerade planeringssystem

Diarienummer 2006-02382
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 554 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - november 2010
Status Avslutat