Integration av optimal energihantering i fordon

Diarienummer 2015-04842
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Komplex reglering - FFI
Ansökningsomgång FFI Komplex reglering - 2015-09-15

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla och implementera optimeringsmetoder för att minimera bränsleförbrukningen genom att styra fordonets hastighet och växelval. Det ska göras på ett sådant sätt att det kan implementeras i realtid i fordonet. Algoritmerna behöver hantera både kontinuerliga och diskreta variabler på ett effektivt sätt. Målet är att nå en lyckad integration och implementering av en energihanteringsalgoritm på verkligt konventionellt fordon och att det skall ge en bränslebesparing på 6-8% i jämförelse med fordon utan prediktiva energihanteringsalgoritmer.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har optimeringen av hastighetsprofil och eco-roll påvisat bränslebesparingar på 2.0 till 4.9% bränslebesparing jämfört med fordon utan prediktiva energioptimeringsalgoritmer under förutsättning att fordonets medelhastighet är oförändrad. Studier visar att ytterligare besparing finns att hämta av en samoptimering av inte bara hastighet och eco-roll utan även av växelval Optimeringen av hastighet och eco-roll har även implementerats ombord på fordonet och exekverats i realtid. Körbarheten i fordonets har bedömts som god.

Upplägg och genomförande

Simuleringar är utförda i Matlab/Simulink. En del av simuleringarna har utförts i Volvos komplexa Global Simulation Platform (GSP), medan andra simuleringar utförts i en enklare simuleringsmodell som vidareutvecklats inom projektet. De framtagna styralgoritmer har testats i verkligt fordon på allmän väg. Det har varit en viktig aktivitet för att höja mognadsgraden av funktionaliteten. Därför har en stor del av projektet har även gått åt till att anpassa koden för realtidsapplikation (Autobox) och implementera den i verkligt fordon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.