Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Integration av optimal energihantering i fordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Slutrapport 2015-04852.pdf (pdf, 2415 kB)

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla och implementera optimeringsmetoder för att minimera bränsleförbrukningen genom att styra fordonets hastighet och växelval. Det ska göras på ett sådant sätt att det kan implementeras i realtid i fordonet. Algoritmerna behöver hantera både kontinuerliga och diskreta variabler på ett effektivt sätt. Målet är att nå en lyckad integration och implementering av en energihanteringsalgoritm på verkligt konventionellt fordon och att det skall ge en bränslebesparing på 6-8% i jämförelse med fordon utan prediktiva energihanteringsalgoritmer.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har optimeringen av hastighetsprofil och eco-roll påvisat bränslebesparingar på 2.0 till 4.9% bränslebesparing jämfört med fordon utan prediktiva energioptimeringsalgoritmer under förutsättning att fordonets medelhastighet är oförändrad. Studier visar att ytterligare besparing finns att hämta av en samoptimering av inte bara hastighet och eco-roll utan även av växelval Optimeringen av hastighet och eco-roll har även implementerats ombord på fordonet och exekverats i realtid. Körbarheten i fordonets har bedömts som god.

Upplägg och genomförande

Simuleringar är utförda i Matlab/Simulink. En del av simuleringarna har utförts i Volvos komplexa Global Simulation Platform (GSP), medan andra simuleringar utförts i en enklare simuleringsmodell som vidareutvecklats inom projektet. De framtagna styralgoritmer har testats i verkligt fordon på allmän väg. Det har varit en viktig aktivitet för att höja mognadsgraden av funktionaliteten. Därför har en stor del av projektet har även gått åt till att anpassa koden för realtidsapplikation (Autobox) och implementera den i verkligt fordon.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04842

Statistik för sidan