Integration av optimal energihantering i fordon

Diarienummer 2015-04842
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Komplex reglering - FFI
Ansökningsomgång FFI Komplex reglering - 2015-09-15

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att tillämpa de senaste rönen inom energihantering för drivlinestyrning och hjälpsystemstyrning. Målet är att nå en lyckad integration och implementering av en energihanteringsalgoritm på verkligt konventionellt fordon med elektrifierade hjälplaster, som både tar fordonets kinetiska buffer och dess hjälpsystem i anspråk. Det förväntas ge en bränslebesparing på 6-8% i jämförelse med fordon utan prediktiva energihanteringsalgoritmer.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att integrera en optimal styrning av både drivlinan och hjälpsystemen och att implementera och testa regulatorn på ett verkligt fordon. Detta förväntas bidra till ökad bränslebesparing i framtida Volvofordon samt kortare utvecklingstider. Projektet förväntas ge ökad insikt i vad som krävs för att tillämpa akademiska metoder inom energihantering för att nå en metodik som är implementerbar och stöder ett komplettfordonsperspektiv. Det förväntas ge ny detaljkunskap för inblandade parter samt validerad funktionalitet eftersom tester ämnas göras på verkligt fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Konceptstudier, simulering och utveckling av algoritmer är i fokus under 2016. Redan under slutet av 2016 skall en första version av styrningen vara testad i lastbil. Under 2017 läggs ett större fokus på implementeringsaspekter och analys av mätdata från fältprover.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.