Integrated Simulation Environment

Diarienummer 2009-04668
Koordinator Bo A Helgesson Consulting AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2010
Status Avslutat