Integrated Simulation Environment

Diarienummer
Koordinator Bo A Helgesson Consulting AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04668

Statistik för sidan