Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projekt har inneburit en möjlighet att lyfta vår idé från TRL3 en god bit på väg in i TRL4. Vi har tagit viktiga steg mot en verifierad metod och instrument för histopatologisk diagnosticering av prostatacancer. Bl a har teknikanpassning av instrumentet och preliminära mätningar på vävnadsmodeller genomförts, både i silikon och på griskött där vi kunnat producera topografiska och styvhetskodifierade 2D-bilder. Vi har också genomfört förberedande arbete mot en behovsanalys och en kommersialiseringsplan, samt rett ut patentsituationen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat bidrar till framtagandet av en validerad produkt som öppnar nya möjligheter för säker och rationell analys i patologisk verksamhet, vilket kommer att gagna patienten och utgöra ekonomiska besparingar åt vårdgivarna. Den kommer också att bidra till ökat stöd till verksamma patologer så att effekten av det minskande intresset för att jobba som patolog lindras.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan forskare vid Västerbottens läns landsting och Umeå universitet, samt en projektdeltagare från Nihon universitet, Japan. Projektet hade tre huvudaktiviteter; en teknikdel där instrumentet och mjukvaran anpassades för våra mätningar, en del med verifierande mätningar på vävnadsmodeller samt en kommersialiseringsdel. De två första delarna byggde på varandra, medan den sistnämnda löpte parallellt under hela projektperioden. Arbetet med kommersialiseringsplanen skedde i samverkan med Umeå Biotech Incubator, UBI.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01399

Statistik för sidan