Instrument för mätning av jordens albedo

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för astronomi
Bidrag från Vinnova 5 681 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar