Instrument för mätning av jordens albedo

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för astronomi
Bidrag från Vinnova 5 681 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02297

Statistik för sidan