Instrument för mätning av jordens albedo

Diarienummer 2006-02297
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för astronomi
Bidrag från Vinnova 5 681 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.astro.lu.se/~torben/earthshine/index.html