INSTEC Workshop i Kochi Dec 2008

Diarienummer 2008-04152
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mark- och vattenteknik
Bidrag från Vinnova 148 866 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2009
Status Avslutat