Insiktsfabriken

Diarienummer 2012-00611
Koordinator INSIKTSFABRIKEN AB - FABRIK 618 AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var i stort att lägga grunden för att marknadsintroducera Insiktsfabriken som ett av Sveriges mest innovativa läromedel för grund och gymnasieskolan. Projektet syftade till att utvärdera den pedagogiska modellen och den tekniska plattformen samt vidareutveckla dessa för att möta marknadsbehovet. Projektet skulle även resultera i två producerade kurser. Projektet syftade också till att utvärdera strategiska affärsrelationer inför en expansion av företaget samt etablera goda interna affärsprocesser.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i marknadsanalys som visade på att den pedagogiska modellen var god och att utbildningsplattformen möter ett tydligt behov på marknaden. Två kurser producerades enligt den pedagogiska modellen. Utbildningsplattformen vidareutvecklades tekniskt för att möta marknadens behov, då med fokus på infrastrukturförbättringar och användarvänlighet. Förhandlingar med de största aktörerna på marknaden är inledda och har tagit sig upp på ledningsgruppsnivå. En kommunikations- och marknadsplan och en säljprocess är framtagen grundad i resultaten.

Upplägg och genomförande

Projektets initiala fas med utvärdering löpte smidigt tack vare goda affärsrelationer. Projektets produktionsfas gick också bra trots rekrytering av flera nya kompetenser såsom skådespelare, pedagoger och medietekniker. Momentet för korr och animering tog lite längre tid än väntat. Säljprocessen visade sig ta klart längre tid än väntat så ett större fokus på affärsutveckling och mindre på produktion hade varit önskvärt.

Externa länkar

Insiktsfabrikens demosida. Insiktsfabrikens hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.