Inomhus GPS

Diarienummer
Koordinator COMBAIN MOBILE AB
Bidrag från Vinnova 1 178 700 kronor
Projektets löptid april 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att skapa en global inomhus positioneringstjänst som ger mycket bättre noggrannhet än existerande tjänster (t.ex. Combains nuvarande globala positioneringstjänst, CPS, och Googles GeoLocation). För att tjänsten ska fungera globalt, krävs det att all inlärning och kalibrering sker helt automatiskt baserat på insamlad data. I projektet har nya innovativa algoritmer har utvecklats och verifierats på en stor mängd data från olika typer av byggnader. Med de nya algoritmerna uppnås minst dubbelt så bra noggrannhet mot tidigare metoder för inomhusmiljöer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lyckats ta fram nya innovativa algoritmer för att automatiskt skapa modeller av radiomiljön som sparas och sedan används tillsammans med uppmätt radiodata vid beräkning av inomhusposition för en mobil enhet. Implementering av dessa algoritmer i Combains Positioning System (CPS) pågår och kommersiell lansering planeras till slutet av 2015. Combain ser ett ökat internationellt intresse och planerar för en tillväxt både i omsättning och antalet anställda. En patentansökan har lämnats in och vetenskapliga artiklar planeras att publiceras under året.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av ett projektteam bestående av Combain Mobile AB och forskare på Matematikcentrum, Lunds Universitet. Matematikcentrum utvecklade de grundläggande algoritmerna och verifierade dem i Matlab mot modeller och mindre mängd data. Combain tog fram riktig testdata och verifierade algoritmerna mot dessa. Projektteamet satt tillsammans i Matematikcentrums lokaler, vilket har lett till snabba iterationer och bra projektresultat på relativt kort tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.