Innovativt strålskydd

Diarienummer 2015-06088
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Att träffa tre potentiella samarbetspartners för att utvärdera möjligheten att tillsammans utveckla en ny strålskyddsprodukt. Vi hade en bra diskussion och kommer att gå vidare med en ansökan med en, eventuellt två, av parterna.

Resultat och förväntade effekter

Vi diskuterade behovet av en ny produktidé med tilltänkta samarbetspartners och fann att vi tillsammans skulle kunna ta den till marknaden. Vi kommer nu att gå vidare genom att påbörja en Eurostars ansökan.

Upplägg och genomförande

Vi träffade tre potentiella partners på Medica.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.