Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativt modulstaket

Diarienummer
Koordinator Conspiro AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: Konceptutveckling av staketmoduler med standard komponenter i stål. I dagsläget är det tidsödande/ dyrt att bygga staket. Men genom att använda sig av förlackerad plåt som man rullformar på plats & med stansade moduler för hörn & ändar, kan man bygga staket & stängsel stabilare, enklare & med färre plitar i marken. Mål: Lägre pris, enklare tillverkning, minska underhåll & där med den totala kostnaden för slutkund.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Konceptutveckling. Vi arbetade fram ett koncept som innefattade rullformade plåtprofiler & pressad plåt, för att bygga staket i moduler. 2. Vi lyckades pressa priset -32% jämfört med ett trästaket, detta ej inkluderat underhållskostnader för trästaket. 3. Konstruktion av byggmoduler. Vi bygger staketen i en ´lego´ princip med färdiga komponenter som kan varieras i stort antal.

Upplägg och genomförande

1. Konceptutveckling. Denna fas var beroende av input från externa aktörer som arbetar i rullformnings industrin, våra profiler är OK att rullforma i den materialkvalité vi vill ha. 2. Priset sänktes betydande mot ett trästaket, noterat är att man behöver investera i maskiner för att rulla dessa profiler s.k hard tooling. 3. Konstruktion av byggmoduler. Vi bygger staketen i en ´lego´ princip med färdiga komponenter som kan varieras i stort antal. Här kan man tex jobba vidare med en arkitekt firma eller designhögskola för att raffinera erbjudandet estetiskt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04076

Statistik för sidan