Innovative Sweden Vietnam

Diarienummer 2014-05058
Koordinator BRIGHTER AB (PUBL) - Brighter AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Brighter deltog vid SIs Innovative Sweden utställning i Vietnam och medverkade vid de cermonier och tillställningar som vi var inbjudna till under invigningsveckan.

Resultat och förväntade effekter

Kontaktnät med lokalt placerade personer uppnåddes, dock inte i den mån vi hoppats på i de officiella kretsarna.

Upplägg och genomförande

Brighter deltog med en deltagare vid alla de officiella ceremonierna och middagarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.