Innovative Sweden Ho Chi Minh City

Diarienummer 2014-05661
Koordinator Penny AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att för Penny träffa företagare, universitet med dess studenter och knyta kontakter med Business Sweden i Vietnam för Pennys långsiktiga mål med att bedriva verksamhet i ASEAN regionen. Under dessa få dagar fick vi möjlighet att göra allt detta. Det behövs dock en gedignare studie om affärsläget i Vietnam innan vi beslutar hur och om det finns möjlighet för Penny att agera mot Vietnam. Vi såg element från politiker som inte riktigt var önskvärt från vår sida. Läs mer under Resultat och förväntade effekter.

Resultat och förväntade effekter

Vi medverkade i Ho Chi Minh för att skapa oss intryck för vilka framtida möjligheter vi har att etablera verksamhet i Vietnam. Vi inser att det inte kommer vara möjligt i närtiddet krävs lobbyism för att överhuvudtaget kunna vara verksam i Vietnam, något Penny i dagsläget inte ser möjligt. Redan när vi under invigningen av Innovative Sweden fick möjlighet att presentera företaget vid montern för en minister uttalade denne att allt skulle gå lättare för Penny om en viss ersättning utbetalades direkt till honom, något som han snabbt drog tillbaka när Sveriges ambassadör kom till min sida.

Upplägg och genomförande

Penny medverkade under öppningen av Innovative Sweden. Det stora pressuppbådet och antalet genererade artiklar knyter vi samman med Vietnams statsskick där utställningen och Sveriges verkan i Vietnam alltid betraktats som stort. Erbjudandet för Innovative Sweden utställningen har finslipats under åren den turnerat. Nu när utställningen stod på sin sista plats kändes det som att vi småföretagare verkligen inte bara sågs som en resurs för Svenska staten utan även gavs möjlighet till bas för direkta affärer. Förhoppningsvis kommer SI arbeta med denna modell för framtida projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.