Innovative Sweden Exhibition Tokyo

Diarienummer 2013-03869
Koordinator Neonode Technologies AB - Neonode
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att i Svenska Institutets regi representera svensk innovation i Tokyo.

Förväntade effekter och resultat

Förstärka relationer med japansk press/media, och med kundleads, samt förstärka bilden av Neonode som ett gott exempel på tillväxt, samt Sverige som ett föregångsland inom innovation.

Planerat upplägg och genomförande

Enligt SIs schema och regi (se dokument)

Externa länkar

Innovations from Sweden today from start-up companies that may become the leading Swedish corporations of tomorrow.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.