Innovative Sweden Exhibition Seoul

Diarienummer 2013-03875
Koordinator Neonode Technologies AB - Neonode
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att i Svenska Institutets regi representera svensk innovation i Seoul.

Förväntade effekter och resultat

Förstärka relationer med koreansk press/media, och med kundleads, samt förstärka bilden av Neonode som ett gott exempel på tillväxt, samt Sverige som ett föregångsland inom innovation.

Planerat upplägg och genomförande

Enligt SIs schema och regi (se dokument)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.