Innovative radar sensor technology for enhanced security in battery driven and compact devices

Diarienummer
Koordinator ACCONEER AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03588

Statistik för sidan