Innovative production process for low cost PV Modules

Diarienummer 2014-01350
Koordinator JB ECOTECH AB
Bidrag från Vinnova 118 778 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2014
Status Avslutat