Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovative Medication Adherence Platform (iMAP)

Diarienummer
Koordinator Aptevoke AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet handlar om en innovativ plattform att ge medicinsk information till patienter. Det kan leda till att reducerad Complience Rate i Sverige och andra länder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att känna andra europeiska företag inom MedTech. Aptevoke har bjudit in officiellt att delta i ett europeiskt gemensamt projekt (FRONT-VL).

Upplägg och genomförande

Planen är att analysera de besökta företagen under Eureka-veckan och ta reda på de bästa potentiella företagen att samarbeta med.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02423

Statistik för sidan