Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovative Archaea technology for efficient Bioremediation of Oil-based contamination

Diarienummer
Koordinator Nordic Bioengineering AB - Nordic Bioengineering, Huvudkontor
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål var att undersöka om det finns en teknisk, ekonomisk och operativ genomförbarhet av innovationen och avgöra om processen ska drivas vidare mot demonstration ihop med användare. Målet har uppfyllts och en plan har tagits fram för den fortsatta innovations- och affärsutvecklingen. Företaget avser att ansöka om finansiering av denna fas dels från Horizon 2020 och dels från Vinnova.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en affärs- och innovationsplan som kommer att användas som underlag för den fortsatta utvecklingen av produkten och som förbereder företaget för en europeisk marknadslansering.

Upplägg och genomförande

- Kartlägga demopartners och dialog kring saneringsbehov samt välja vilka som representerar mest relevanta applikationer och marknadsmöjligheter - Välja kompetenspartners för demofas - Marknads- och konkurrentanalys - Framtagning av exploateringsstrategi och kommunikationsstrategi - Mindre livscykelanalys och behov av EPD - Förbereda produkten för demo med fokus på absorbent, undermarksarbete, vatten och deponibehandling - Uppdaterad innovationsplan Samtliga punkter genomförda. Demoplatser och situationer valda. KTH vald som partner. Produkt förberedd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04771

Statistik för sidan