Innovativa träfasadsystem

Diarienummer 2014-05306
Koordinator CAMILLA SCHLYTER GEZELIUS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG - Schlyter Gezelius Arkitektkontor AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektets syfte är att kunna framställa träfasader med ett nytt uttryck genom att utnyttja moderna träbearbetningstekniker och byggmetoder. Målet för planeringsprojektet var att undersöka möjliga partners inom tillverknings- och byggindustri, samt att utveckla affärsplan. Affärsplanen beskriver projektets bakgrund, förutsättningar och partners för fortsatt utveckling, samt kostnadsberäkningar och behov av utvecklingsarbete. Patentansökan på tillverkningsmetod samt flera mönsterskydd har inlämnats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ska ge underlag för utvecklingsprojekt där systemet kan testas och verifieras, speciellt tillverknings- och montagemetoder behöver provas. Kontakterna med möjliga partners visar på engagemang och goda förutsättningar för samarbete för att utveckla och kommersialisera innovativt träfasadsystem. Det finns intresse hos arkitekter och byggherrar att använda träfasadsystemet. Trä i byggandet ökar vilket är positivt ur bland annat miljösynpunkt.

Upplägg och genomförande

Personlig möten och telefonmöten har genomförts med framtida samarbetspartners under arbetet med att utveckla affärsplanen. Träfasadsystemets styrkor och svagheter har bedömts och vissa tekniska detaljer har utretts. översiktlig marknadsanalys har genomförts för träfasadsystemet med hjälp av partners samt andra kontakter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.