Innovativa konkurrenter i tillväxtekonomier - nya krav på produktutveckling

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Gävle - Akademin för Teknik och Miljö
Bidrag från Vinnova 5 917 512 kronor
Projektets löptid november 2014 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att analysera hur innovativa industriföretag i tillväxtekonomier på kort tid utvecklat förmågor till innovativ och avancerad produktframtagning, och tydliggöra vad svenska företag kan lära av detta. Projektet har utveckla vetenskaplig kunskap om de innovativa snabbväxande företagen samt bidragit till strategisk kunskap hos medverkande svenska företag om hur utmaningarna från de innovativa företagen kan mötas både genom konkurrens och samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tydliggjort hur teknologiska- och marknadsfaktorer förklarar den snabba utvecklingen av innovativa förmågor i studerade företag, och hur företagen kan utveckla produkter av hög kvalitet till låga kostnader. Förmågan bygger på stora FoU-satsningar, organisering för snabb produktframtagning, tillgång till hög kompetens och lågkostnadsbas. Projektet har identifierat strategier för svenska företag kring teknologiskt ledarskap, lägre kostnader, lärande och strategiska samarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat (1) fallstudier av innovativa företag i olika industrier (anläggningsmaskiner, flyg, värmeväxlare och telekom) i Kina, Turkiet och Brasilien, (2) studier av patentportföljer, (3) analys av enkätdata från världsbanken, (4) workshops med svenska företag och (5) resultat spridning genom publikationer, film och en större konferens. Projektet genomfördes framgångsrikt av Högskolan i Gävle, Linköpings universitet, Volvo CE, Saab Aeronautics, Atlas Copco och Alfa Laval.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.