Innovativa aktiva absorbenter för global livsmedelsindustri

Diarienummer 2014-02160
Koordinator CELLCOMB I KARLSTAD AB
Bidrag från Vinnova 1 954 300 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2015
Status Avslutat