Innovativ vakuumlyft för utrymmen med låg takhöjd för den internationella logistikindustrin

Diarienummer 2014-01994
Koordinator TAWI AKTIEBOLAG - TAWI AB
Bidrag från Vinnova 1 452 334 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att utveckla lyftutrustning som underlättar i- och urlastning av container/trailer. Med hjälp av denna utrustning kan containers tömmas/lastas snabbare och på ett ergonomiskt sätt . Personal som arbetar med detta lider ofta av förslitningsskador. Många lastbilar kör idag runt med 50 % fyllnadsgrad. Med vår utrustning kan trailer lastas upp till tak på ett ergonomiskt sätt utan risk för förslitningsskador, transportbolagen kan öka godsvolymen i varje container / trailer vilket minskar antal transporter på våra väger - ger en positiv effekt på vår miljö.

Resultat och förväntade effekter

Efter omfattande tester som gjorts med prototyper samt kontinuerliga samtal och möten med användare känner vi att vi uppnått vårt mål med projektet.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsprocessen för projektet har varit enligt nedan: Förstudie Brukarstudier och observationer hos slutanvändare . Teknisk research där vi bland annat sett över konkurrenters lösningar och övriga intressanta existerande produkter/material/processer avseende önskad funktionalitet och lösningar gällande container- trailer tömning. Konceptfas Ett antal olika koncept togs fram och utvärderades. Ett av dessa valdes att gå vidare med. Design och konstruktionsfas Prototyptillverkning Tester och kostnadskalkyl har kontinuerligt gjorts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.