Innovativ Organisering på Småländska

Diarienummer 2013-02569
Koordinator Linnaeus University - Ekonomihögskolan
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Målet att skicka in en ansökan till steg 2 uppnåddes. Projektets slutliga mål kunde inte uppfyllas då vi inte erhöll finansiering för steg 2.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång skapades två starka aktörskonstellationer med högt engagemang för genomförande. Redan under förstudieperioden startade tre delprojekt som nu fortsätter. Pga ej fortsatt finansiering kan dock inte universitetet medverka i önskad omfattning.

Upplägg och genomförande

En aktör som var med vid ansökan till steg 1 drog sig tyvärr ur pga bristande tid. Istället skapades det en större aktörskonstellation kring en aktör som var med vid första ansökan. Det tydliggjordes ett stort behov av och stora möjligheter för samverkan mellan idrottsföreningar, universitetet och andra aktörer med intresse för idrottsbranschen, med särskild fokus på idrottsturism. Då sådan samverkan hittills är svag finns stort behov av projekt som utforskar hur sådan samverkan kan gå till. Vi är nöjda med genomförandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.