Innovativ och kostnadseffektiv tillverkningsmetod utan autoklav för kompositmaterial (Innovative OOA)

Diarienummer 2018-04269
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 486 880 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Tillverkningstekniker utan användning av autoklaver ger en stor möjlighet till kostnadsbesparingar för flygindustrin genom att eliminera inköps- och servicekostnaderna för stora autoklaver. Dock har höga porositetsnivåer observerats i helt impregnerade OOA-laminat, detta på grund av att luft inkapslats och inte kunnat ventileras ut genom det lägre atmosfärstrycket. Huvudsyftet: att undersöka en ny tillverkningsmetod för OOA, som kan minska halten av porositet och förbättra laminatkvaliteten genom att använda ett torrt lager av tunna kompositskikt för att ventilera luft.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kan ge stora möjligheter till kostnadsbesparingar för flygindustrin (Saab, GKN Aerospace) genom att eliminera inköps- och servicekostnaderna för stora autoklaver. Detta projekt kommer öka OXEONS framtida möjligheter att samarbeta med flera större företag inom flygindustrin (Saab, GKN, Airbus). Om projektidén fungerar kommer en ny marknad för OXEON att skapas. Dessutom kommer ett större projektförslag med partners från Sverige och Spanien att skickas till EUREKA Smart-utlysningen om denna projektidé fungerar.

Planerat upplägg och genomförande

4 arbetspaket (WP): WP1: Litteraturstudie, WP2: Tillverkning av prov och provberedning, WP3: Mekanisk provning och kvalitetsundersökning, WP4: Resultatspridning. SICOMP kommer att leda WP1, WP2 och WP4. LiU laddar WP3. OXEON kommer att leverera materialet. ** Milstolpar: 2018-12-10: Kick-off möte 2019-02-15: Tillverkning av 4 olika komponenter är klar 2019-04-19: Kvalitetsundersökning och mekanisk provning är utförd 2019-06-10: Slutrapport författad och projektresultaten kommer att skickas till våra kontaktpersoner hos SAAB, Ruag Space, GKN och Volvo via e-post.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.