Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ och kostnadseffektiv tillverkningsmetod utan autoklav för kompositmaterial (Innovative OOA)

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 486 880 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vid tillverkning av kompositprodukter är Out-Of-Autoclave (OOA) en tillverkningsprocess som ger en stor möjlighet till att reducera tillverkningskostnaden genom att undanröja kostnader för inköp och drift av en autoklav. Dock medför detta svårigheter att få samma kvalitet på produkterna när det gäller porer, jämfört med när man använder autoklav. Nya, speciellt för OOA framtagna prepregs finns nu tillgängliga, men det är också förenat med högre kostnader. I denna studie har en Innovativ OOA process utvecklats för högkvalitativa kompositer gjorda av konventionell prepreg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den Innovativa OOA processen reducerar porinnehållet effektivt och ger mekaniska egenskaper liknande referenslaminaten. Metoden kan användas för att minska tillverkningskostnader, men även användas där en autoklav inte är tillgänglig, eller där produkterna man önskar tillverka är för stora för en befintlig autoklav. Nya företag skulle speciellt vara hjälpta av tekniken då investeringarna i utrustning är avsevärt lägre.

Upplägg och genomförande

Genom att i laminatupplägget använda ett tunt luftledande lager mellan konventionell prepreg reducerades porhalten drastiskt. Laminaten utvärderades kvalitetsmässigt med c-scan och mikroskopi för att mäta porhalt. Böjskjuvprovning (ILSS) användes för att undersöka de mekaniska egenskaperna. Reslutaten från ILSS provningen visade goda egenskaper för laminaten tillverkade med den Innovativa OOA metoden, och påvisar tydligt att metoden inte tillför egenskaper som försämrar den interlaminära hållfastheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04269

Statistik för sidan