Innovativ metodspridning

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 395 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - december 2009
Status Avslutat