Innovativ lågbyggande golvvärme med grafit

Diarienummer 2018-02522
Koordinator XY CLIMATE SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en