Innovativ kateter

Diarienummer 2016-03133
Koordinator Cavis Technologies AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017