innovativ hybridfästelement

Diarienummer 2017-01724
Koordinator Conspiro AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

1. Konceptstudie 1.1 -Utvärdera minst 3 konceptlösningar mot kraven: monteringstid, skjuvhållfasthet & produktionsbarhet. 2. Konceptlösning 2.2 Modellera vald lösning i 3D 3. Kontroll av möjliga Immateriella rättigheter 3.3 Sökning i PRV´s databas & hitta möjliga infallsvinklar för att skydda konceptet.

Resultat och förväntade effekter

I detta arbete har vi tittat på nuvarande fästelement & kartlagt dess styrkor & svagheter, detta har resulterat i ett nytt koncept. I sökningar på PRV´s patentbas har vi tittat närliggande patent men bedömningen är att detta koncept går att patentera.

Upplägg och genomförande

Nya produktionsmetoder kräver nya typer av fästelement. Genom att kombinera flera funktioner i ett och samma moment kan man spara tid och ändå få ett fullgott förband.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.