innovativ hybridfästelement

Diarienummer 2017-01724
Koordinator Conspiro AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

1. Konceptstudie 1.1 -Utvärdera minst 3 konceptlösningar mot kraven: monteringstid, skjuvhållfasthet & produktionsbarhet. 2. Konceptlösning 2.2 Modellera vald lösning i 3D 3. Kontroll av möjliga Immateriella rättigheter 3.3 Sökning i PRV´s databas & hitta möjliga infallsvinklar för att skydda konceptet.

Resultat och förväntade effekter

I detta arbete har vi tittat på nuvarande fästelement & kartlagt dess styrkor & svagheter, detta har resulterat i ett nytt koncept. I sökningar på PRV´s patentbas har vi tittat närliggande patent men bedömningen är att detta koncept går att patentera.

Upplägg och genomförande

Nya produktionsmetoder kräver nya typer av fästelement. Genom att kombinera flera funktioner i ett och samma moment kan man spara tid och ändå få ett fullgott förband.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.