Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ Framdrivning och Motorinstallation

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 6 048 022 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att utveckla framdrivningsmoduler till flygmotorer med sänkt bränsleförbrukning och buller. Målet är att utveckla transsoniska propellrar samt kompakta fläktinstallationer och visa förbättringspotentialen med analys och experiment. Den dubbelbladiga Boxprop har utvecklats till TRL 3 genom optimering vid marschfart samt mätning av prestanda och buller i två vindtunnlar. Projektet har utvecklat en parametrisk design för axisymmetriska geometrier för fristående och flygplansintegrerad gränskiktsinsugande motorinstallation till TRL 1-2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten indikerar att en Boxprop ger en transsonisk verkningsgrad som är likvärdig med en konventionell, kraftigt svept propeller, men ett lägre tonalt buller. Gränsskiktsinsugning med en turboelektriskt drivna fläkt har visats sänka bränsleförbrukningen ett trafikflygplan upp till 2,5%. Arbetet har lett till fem masters och en doktorsexamen. Geometrier, metoder och kompetens från projektet har möjliggjort deltagande i fyra internationella och ett svenskt projekt, och även gett uppslag till ett nu påbörjat projekt i NFFP7.

Upplägg och genomförande

Projektet har utvecklat en splinebaserad metod för generellt svepta, bågformade propellrar. En surrogatsmodell-baserad optimering med automatisk genererade strukturerade vakföljande nät är grunden för design av Boxprop. Vidare har mekaniska analysmetoder för anisotropa kolfiberblad utvecklats. En rigg för enkel- och motroterande propellrar med effekt 10 kW effekt har byggts och använts för att testa propellrar upp till 26000 rpm. ”Class Shape Transformation” har använts för nacellegeometrier, och en hybridmotståndsmodell har utvidgats för gränskiktsinsugning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01189

Statistik för sidan