Innovativ Framdrivning och Motorinstallation

Diarienummer 2013-01189
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 6 339 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ´Innovativ Framdrivning och Motorinstallation´ syftar till att minska flygmotorers kinetiska förluster och buller, genom att utveckla teknik för motorns framdrivande modul. Målet är att projektet skall utveckla avancerade höghastighetspropellrar och utvärdera dessa ur prestanda och bullersynpunkt. även nacelle-fläktintegration för turbofläktmotorer kommer att analyseras.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla och analysera geometrier för avancerade enkel- och motroterande propellrar avsedda för höga flygfarter. Testpropellrar kommer att tillverkas och provas i vindtunnel. Vidare kommer funktionen av nacelle och fläktinloppet för en ´ultra high bypass´ att analyseras. En effekt av projektet är att GKNs designförmåga inom området fläktmodul kommer att stärkas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras som ett doktorandarbete vid Chalmers med stöd från GKNs design & analysförmåga. Experiment kommer att genomföras i Chalmers vindtunnlar med utgångspunkt från en tidigare utvecklad testrigg. Projektet är en del av klustret Framdrivningsystem och leds av klusterledaren från GKN Aerospace. Stöd till projektet kommer också från det parallella NFFP6 projektet ´Metoder för Effektiv Framdrivning´.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.