Innovativ dryckesautomat

Diarienummer
Koordinator BERRIES BY ASTRID AB - BERRIES BY ASTRID AB, Malmö
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att arbeta såväl med affärsutveckling som att utveckla smoothie och smoothieautomat så att vi kan nå marknaden. Vi har med hjälp av VINNOVA-medel nått så långt att vi når marknaden och är leveransklara i höst. Projektets mål är därmed uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev över förväntan vi har redan tecknat avtal med flera kunder, varav de flesta är gym (bl.a. motionsanläggningen Fysiken i Göteborg med 5000 besökare/vecka samt gymmet Må Bra Hälsa i Danderyd). Vår förväntade effekt var bl.a. att utveckla affärsstrategier, ha kundmöten, färdigställa design och logotyp och att skriva leverantörsavtal. Vi har nått dessa resultat och mer därtill och är därför väldigt nöjda.

Upplägg och genomförande

Vår analys av upplägg och genomförande är att vi hunnit med att genomföra projektet på kortare tid än förväntat och med goda resultat. Som redan beskrivet ovan har vi nått våra mål. Upplägget har nåtts genom att vårt team (VD, CTO och projektledaren för livsmedelssidan) arbetat ihop med konsulter (Propeller design och Emma åkesson Food Development).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.