Innovativ detektorteknik för mineralanalys

Diarienummer 2014-04792
Koordinator Orexplore AB
Bidrag från Vinnova 1 970 240 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att åstadkomma en parallell, snabb 2D-detektor. Denna skulle möjliggöra en analysförmåga av 0,1g/ton/meter för guld, och andra tunga, sällsynta metaller för Orexplores borrkärneanalysator. Projektet har genom en serie prototyper visat att målet är möjligt att uppnå.

Resultat och förväntade effekter

Genom att påvisa den nya tekniken stärker Orexplore sin konkurrenskraft och får förutsättningar för en snabb internationell tillväxt. En kommersiell, industriell variant av 2D-detektorn kommer att konstrueras och byggas, och implementeras i Orexplores kommande produkter. Den svarar mot marknadens krav på realtidsinformation av provets innehåll.

Upplägg och genomförande

Initialt fanns oförutsett stora svårigheter att hitta rätt leverantörer av sensormaterial. Det var önskvärt att hitta dessa inom Europa, men det målet fick överges till förmån för en Japansk. Det har fungerat, men medfört vissa kommunikationssvårigheter pga det stora avståndet samt missförstånd. Det var även svårare än väntat att knyta den erforderliga expertisen inom elektronik till projektet. Det kan konstateras att avancerad analog elektronik är ett smalt område inom industri och forskning i Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.