Innovativ cirkulär modetjänst baserad på onlineförsäljning och returer (COTOUR)

Diarienummer
Koordinator H & M HENNES & MAURITZ GBC AB - H & M HENNES & MAURITZ GBC AB, Borås
Bidrag från Vinnova 828 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Projektet har syftat till att H&Ms produkter får en minskad miljöbelastning över livscykeln vid onlineförsäljning. Målet har varit att utveckla en returtjänst för oönskade kläder hos konsumenter där leveranstransporten används som returkanal. Den utvecklade returtjänsten har efter tester visat på kundacceptans och är logistiskt möjlig att genomföra med lönsamhet för transportföretaget. Dock är returtjänsten inte kostnadsneutral utifrån nuvarande beräkningsmodell för tranportkostnader, baserat på de uppmätta returvikterna i marknadstestet som understeg 8kg/paket

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat ny kunskap hos H&M och Spring Global Mail och Viktoria Swedish ICT avseende: > Returtjänstens påverkan på transportsystemet > Konsumenters incitament att vilja returnera oönskade kläder > Indikationer på returnerade mängder > Indikationer på kundacceptans av den utvecklade returtjänsten > Organisatoriska aspekter som påverkar en storskalig implementering. > Olika sätt att samla in kläder och textilier från Onlinekunder > Aktörer som kan bidra till en fortsatt utveckling > Generaliserbarhet för andra konsumentproduktsegment

Upplägg och genomförande

För en storskalig implementering av returtjänsten behöver de organisatoriska utmaningarna beaktas för ´tjänste´ ägaren. Befintlig kunskap från innovationsområdet och forskargruppen påvisar att om den existerande och optimerade affärsmodellen i etablerade företag skall förändras, måste det ske med en specifik förståelse för att affärsmodellsinnovation utmanar existerande strukturer i organisationen och värdekedjan. Dessa strukturer måste identifieras och beaktas. Om inte, kommer den etablerade organisationen förhindra en implementering av den nya affärsmodellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-02280

Statistik för sidan