Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsveckan in Brasilien

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Universitetsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

KI bjöds in för att delta i Swedish Brazilian Innovation Weeks 2018 för att specifikt träffa Oswaldo Fio Cruz Foundation. Det finns ett gemensamt intresse att kartlägga och hitta synergier och samarbeten inom Life Science och implementering av innovationer inom hälsosektorn. Gemensamma intresseområden identifierades.

Resultat och förväntade effekter

Gemensamma forskningssamarbeten samt eventuellt även mobilitet för forskare/studenter.

Upplägg och genomförande

Samarbetena genomförs forskare/forskargrupper emellan. Akademisk koordinator på KI har helhetssynen gällande det övergripande samarbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Diarienummer 2018-03972

Statistik för sidan