Innovationsupphandling av blodpåsar - ett pilotfall för stimulera miljöanpassad produktutveckling

Diarienummer
Koordinator Jämtlands läns landsting - Jegrelius Forskningscenter
Bidrag från Vinnova 1 320 280 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2010
Status Avslutat