Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsupphandling av blodpåsar - ett pilotfall för stimulera miljöanpassad produktutveckling

Diarienummer
Koordinator Jämtlands läns landsting - Jegrelius Forskningscenter
Bidrag från Vinnova 1 320 280 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03481

Statistik för sidan