Innovationstävlingar för Swedavia

Diarienummer 2013-02882
Koordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Bidrag från Vinnova 40 300 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra en workshop med Swedavia och arbeta fram en plan för en internationell innovationstävling som adresserar utmaningen med markbuller på Bromma flygplats. En workshop har genomförts och den resulterande planen är framtagen och används nu för att organisera en tävling under hösten 2013.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att skriva och skapa en plan för innovationstävling, att definiera och formulera en utmaning att lösa. Detta har nu gjorts och planen används nu för att organisera höstens innovationstävling.

Upplägg och genomförande

Planeringsarbetet och workshopen gick bra tillväga. Deltagande kom från från olika funktioner inom Swedavia, samt en akustiker från dotterbolaget Swedavia Konsult. Den resulterade planen kunde alla enas om.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.