Innovationstävling LYS

Diarienummer 2013-05678
Koordinator Mälardalens högskola - Mälardalens högskola, Västerås
Bidrag från Vinnova 471 338 kronor
Projektets löptid januari 2014 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Mälardalens högskola har tillsammans med Eskilstuna, Västerås och SusBiz anordnat en innovationstävling för att få fram klimatsmarta lösningar på kommunernas behov inom områdena: utomhusbelysning, inomhusbelysning, solavskärmning och visualisering av energianvändning. 19 bidrag inkom och fyra vinnare utsågs. Vinnarna fick möjlighet att testa sina lösningar i kommunernas testmiljöer tillsammans med forskare. Tävlingens olika steg har utvärderats och dokumenterats i en skrift i syfte att sprida erfarenheter och öka kompetensen om innovationstävlingar som form.

Resultat och förväntade effekter

Genom att definiera kommunernas behov inom fyra specifika områden kunde företagen lättare hitta användningsområden för sina produkter och kommunerna kunde få mer behovsanpassade lösningar. Fyra vinnare ansågs matcha dessa behov och kunde även testas skarpt i kommunernas testmiljöer. Två av bidragen blev även erbjudna att testas utanför tävlingens ram. Innovationstävlingen som form har gett nya erfarenheter till kommunerna som kan öka deras innovationskapacitet bland annat i samverkan med högskola och näringsliv. Vår modell för innovationstävlingar kan användas igen.

Upplägg och genomförande

Att tävlingen genomfördes i samverkan med flera olika parter fungerade bra tack vare tidigare etablerade relationer genom Samhällskontraktet. Upplägget byggde på ett antal faser och vår bedömning är att i förhållande till den tid vi hade till förfogande fungerade upplägget bra med undantag för testerna och utvecklingen av de vinnande bidragen, där testmiljöerna tog längre tid att planera och installera än beräknat. Den medvetna satsningen på kommunikation (trycksaker, film m.m.) av tävlingen har varit uppskattad.

Externa länkar

Webbsida som beskriver projektets olika delar, samverkanspartners, vinnare i tävlingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.