Innovationstävling Klimateffektiv teknik

Diarienummer 2013-05135
Koordinator Mälardalens högskola - Mälardalens högskola, Västerås
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål var att formulera utmaningar, göra en behovsanalys och ta fram en plan för ett genomförande av en innovationstävling. Utmaningar och behov av klimateffektiv teknik hos Eskilstuna kommun och Västerås stad har identifierats och stämts av vad gäller kunskapsintresse med forskargruppen Future Energy vid Mälardalens högskola och med miljöteknikklustret Susbiz vad gäller affärsutvecklingspotential. Dessa behov har legat till grund för en ansökan till VINNOVA om genomförande av en innovationstävling ´LYS´.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att en plan för och en ansökan om genomförande av en innovationstävling tagits fram i samverkan mellan behovsägare, forskare och företrädare för näringslivet.

Upplägg och genomförande

Genom täta dialogmöten med projektets parter har projektet fått god förankring. Parterna har bl.a. enats om lämpliga avgränsningar och relevanta behov/utmaningar för en tävling. Samverkan mellan kommuner, högskola och representanter för näringslivet har fallit väl ut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.