Innovationstävling för Swedavia

Diarienummer
Koordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med innovationstävlingen var att genomföra en internationell innovationstävling för att identifiera en lösning på bullerproblematiken på Bromma flygplats. Tävlingen genomfördes enligt planen och en lösning har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var attidentifiera en bullerdämpande lösning för Bromma flygplats. Detta har gjorts och en lösning, inspirerad av det vinnande bidraget. kommer nu att projekteras och byggas på Bromma flygplats.

Upplägg och genomförande

Tävlingen nådde ut till en bred global publik och rönte stor uppmärksamhet i media, nationellt såsom internationellt. Det praktiska arbetet kring tävlingen gick fint, jurygruppen, där bland annat representanter för de boende i Bromma kyrkby ingick, valde ut de vinnande bidragen i samråd med experter. Lösningen som identifierats kommer ligga till grund för det som nu skall implementeras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.