Innovationstävling för digitala tjänster för resursdelning och social inklusion i HSB Living Lab

Diarienummer 2017-02027
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Projektledare Björn Westling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016 - steg 2 genomförande
Handläggare Moa Eklund