Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationstävling för digitala tjänster för resursdelning och social inklusion i HSB Living Lab

Diarienummer
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 492 585 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att arrangera en innovationstävling för att stimulera social interaktion, delningsekonomi och ett mer effektivt nyttjande av gemensamhetsytor. Efter tävlingsperioden på en månad, innehållande workshops och webinarie, utsågs ett amerikanskt team som skapat en helautomatiserad odlingsenhet till vinnare . Denna installeras i ett gemensamhetsutrymme i testbädden HSB Living Lab de boende ska kunna odla och dela grödor. Utvärdering sker sedan av innovationens inverkan på hyresgästernas nyttjande av utrymmet.

Långsiktiga effekter som förväntas

29 anmälningar inkom till tävlingen från hela världen för att tävla om att få sin idé implementerad i testbäddsmiljön HSB Living Lab. Tack vare gedigen marknadsföringsinsats och extrainsatt aktivitet för att locka tävlingsdeltagare lyckades en värdig vinnare koras. Det visade sig dock vara utmanande att skapa ett öppet, delande klimat bland tävlingsdeltagarna, vilket initialt var förhoppningen trots det måhända motsägelsefulla formatet med en tävling med open-innovation element.

Upplägg och genomförande

Att hålla en tävling så öppen som möjligt, såväl geografiskt som målgruppsmässigt, behöver nödvändigtvis inte vara optimalt för att maximera antalet inkommande tävlingsbidrag. Att hålla flertalet tävlingar med specifika kategorier kan möjligen vara mer fruktbart. Att åstadkomma delande av åsikter deltagare emellan, med avsikt att förädla varandras bidrag, var utmanande. En möjlig lösning kan vara ett workshopformat där deltagare tillsammans genererar ytterligare idéer som kan agera inspirationskälla.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02027

Statistik för sidan