Innovationstävling för digitala tjänster för resursdelning och social inklusion i HSB Living Lab

Diarienummer 2017-02027
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att stimulera social interaktion, delningsekonomi, och effektivt nyttjande av gemensamma ytor i flerbostadshus med hjälp av digital teknik för att minska resursanvändning och miljöpåverkan, stärka teknikutveckling och innovation för ökad hållbarhet, minska resursanvändning och miljöpåverkan, öka interaktion, dela och effektivt nyttja gemensamma ytor. Tävlingsutmaningen är att hitta digitala lösningar för ökad social interaktion för ett ökat nyttjande av gemensamma ytor inklusive resursdelning (t ex delande eller byte av föremål och tjänster).

Förväntade effekter och resultat

Genom innovationstävlingen vill vi hitta digitala lösningar för ökad social interaktion, delningsekonomi och effektivt nyttjande av gemensamma ytor i flerbostadshus. Allt för att finna lösningar för hur människor kan dela ytor i sina boenden i högre utsträckning. Detta skulle minska resursförbrukningen genom minskat behov av bostadsyta per individ. Innovationstävlingen kommer att äga rum i HSB Living Lab och tävlingsbidragen ska kunna implementeras på en gemensam yta på 70 m2 i entréplan som alla boende i huset har tillgång till.

Planerat upplägg och genomförande

Tävlingen kommer att vara öppen för deltagande av forskare och studenter vid europeiska högskolor och europeiska företag (juridiska personer med säte i Europa) med tonvikt på SME och start-ups. Tävlingen kommer att vara upplagd för deltagande på distans. Tävlingsbidragen ska bestå av en kort videofilm/pitch som presenterar bidraget samt en tävlingsblankett som tydliggör hur väl bidraget uppfyller tävlingens uppställda kriterier. De efterfrågade lösningarna skall ha en mognadsgrad som motsvarar TRL (Technology Readiness Level) 4 eller högre.

Externa länkar

Tävlingens webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.