Innovationstävlig Smittspriding en förstudie

Diarienummer 2015-04219
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Borås
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - september 2015
Status Avslutat